Home   Archive by category 'Dogodki'

Kategorija: Dogodki

Množični tek otrok

Množični tek otrok v Sloveniji! Vrtec Tončke Čečeve se je pridružil akciji Atletske zveze Slovenije in sodeloval v izvedbi monožičnega teka otrok v Sloveniji, katerega namen je spodbujati otroke k atletskim korakom  in ozaveščanje pomena zdravega načina življenja. Otroci so se skupaj s strokovnimi delavkami pripravljali več dni. Skupaj so se pogovarjali o tem, zakaj tečemo,  kako se po teku počutimo ter skozi aktivnosti
Podrobneje »


Umetnost in kultura v vrtcu

V mesecu  februarju smo  v  vzgojno izobraževalnih temah  postavili v ospredje področje umetnosti  in kulturo. V vseh oddelkih smo vključili  dejavnosti  iz različnih zvrsti umetnosti: glasbene, plesne, likovne in oblikovalske, dramske in tudi avdio vizualne.  Pri vseh teh dejavnostih smo razvijali otrokove ustvarjalne potenciale, ki se kažejo predvsem v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta in materialov.                          To je
Podrobneje »


Z igro in učenjem do matematične pismenosti

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic smo izkoriščale vsakodnevne situacije, da smo  z otroki spoznavale in utrjevale matematične predstave in pojme (poimenovali barve oblačil, velikost, dele telesa, smeri levo,desno, prepoznavali različne matematične oblike v  predmetih, ki nas obdajajo, ob obrokih hrane utrjevali pojme mnogo, malo, manj, več, gosto, redtko …, pri vsakodnevnih  opravilih preštevali (osebe, predmete …) in pri tem uporabljali glavne in vrstilne števnike, v različnih situacijah
Podrobneje »


Naravoslovje v vrtcu

Z opazovanjem in raziskovanjem neposredne okolice vrtca ter drugega bližnjega okolja (park, travnik, gozd, itd.) smo spoznavali živo in neživo naravo ter pridobivali izkušnje o njenem spreminjanju. Učili smo se, kako lahko sami vplivamo nanjo, ko jo urejamo: grabimo, sejemo, sadimo, zalivamo… Spoznavali smo lastnosti vode, zvoka, svetlobe in različne vremenske pojave.       V igralnicah so nastajali različni kotički »narave«, kjer so otroci
Podrobneje »


Dogodki v mesecu decembru

Predpraznično vzdušje v mesecu decembru v vrtcu Otroci so izdelovali različne izdelke: zelene in suhe aranžmaje, risbice, pogrinjke…, s katerimi so okrasili prostore in v vrtcu pričarali predpraznično vzdušje. Pri ustvarjanju so imeli možnost spoznavanja, raziskovanja in eksperimentiranja z različnimi materiali in predmeti. Spoznavali in preizkušali so različne tehnike, si razvijali ročne spretnosti in svojo domišljijo.       V procesu igre, raziskovanja in učenja
Podrobneje »


Dogodki v mesecu novembru

 Dogodki, ki so zaznamovali mesec november V okviru projekta »Igrivi gozd«, smo odšli v bližnji gozd in spoznavali njegove značilnosti: kaj je zanj značilno, kaj vse  raste v njem, katere živali živijo v gozdu, kaj vse slišimo, vonjamo, itd. Gozd smo doživljali z vsemi čutili: vidom, vonjem, sluhom in tipom. Učili smo se tudi varnega vedenja v gozdu.    Odzvali smo se na povabilo
Podrobneje »


Utrinki z oktobrskega dogajanja v vrtcu

Utrinki meseca oktobra Za razvoj porajajoče se pismenosti, so si otroci vseh starostnih skupin, razvijali grafomotorične sposobnosti, koordinacijo in občutek za zapolnjevanje prostora, tako da so z različnimi likovnimi  tehnikami in sredstvi  slikali na velike pole papirja.    Za razvoj porajajoče se pismenosti smo se igrali različne didaktične igre za prepoznavanje oblik, povezovanje in obrisovanje. Otroci si pri tem razvijajo sposobnost zaznavanja, opazovanja, povezovanja 
Podrobneje »


Dogodki v mesecu septembru

Utrinki septemberskega dogajanja v vrtcu Z različnimi igrami in igralnimi dejavnostmi za medsebojno spoznavanje in navezovanje  socialnih stikov,  smo pri otrocih razvijali občutek varnosti, sprejetosti in zaupanja. Preko igre smo vzpostavljali interakcije med otroki in odraslimi.        Ob plakatih in miselnih vzorcih smo ob didaktičnih pogovorih z odraslo osebo spoznavali in dojemali medsebojne podobnosti in različnosti.     V konkretnih vsakodnevnih situacijah, smo skupaj
Podrobneje »