Home   Neuvrščeni   Naravoslovje v vrtcu

Naravoslovje v vrtcu

Z opazovanjem in raziskovanjem neposredne okolice vrtca ter drugega bližnjega okolja (park, travnik, gozd, itd.) smo spoznavali živo in neživo naravo ter pridobivali izkušnje o njenem spreminjanju. Učili smo se, kako lahko sami vplivamo nanjo, ko jo urejamo: grabimo, sejemo, sadimo, zalivamo… Spoznavali smo lastnosti vode, zvoka, svetlobe in različne vremenske pojave.

   

 

V igralnicah so nastajali različni kotički »narave«, kjer so otroci spoznavali živo in neživo naravo, opazovali in zaznavali spremembe, ki so nastale (rast rastlin, razvoj paglavcev, itd.). Izvajali so različne poizkuse in na ta način spoznavali odnos med vzrokom in posledico. Npr.: če ne zalijemo rožo-oveni, če jo zalivamo z obarvano vodo-se cvet obarva, v igralnici, kjer ni vetra, se vetrnica ne vrti, itd.

   

  

Po neposrednem raziskovanju narave in doživljanju le te z različnimi čuti, so otroci ob spodbudi in pomoči strokovnih delavk oblikovali miselne vzorce in razpredelnice, ki so jih nato večkrat prebirali in dopolnjevali. Pri tem so uporabljali različne simbole za zapis dogodkov in  opisovanje stanj.

   

    

   

Otroci so s konstruktorji, nestrukturiranim materialom in živalskimi figurami iz različnih materialov, razvijali simbolno igro, kjer so  prevzemali različne vloge, igrali osebe, živali, predmete in pri tem v igro vnašali izkušnje, ki so si jih pridobili v konkretnih situacijah z lastno aktivnostjo.

 

Po neposrednem  opazovanju  in doživljanju žive in nežive narave, smo otrokom  omogočali razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov priizražanju na področju umetniške dejavnosti. Otroci so si z ustvarjanjem z nestrukturiranim materialom  razvijali domišljijo, sposobnost reševanja tehniških in prostorskih rešitev  ter medsebojnega sodelovanja. Spoznavali so različne likovne tehnike in materiale, s katerimi so izražali svoja doživetja, v povezavi z naravo.

    

   

Ob  pogovoru in gledanju izobraževalnih slikanicah, simbolike, ilustracij in miselnih vzorcev,  so  otroci spoznavali  besedo in knjigo kot vir informacij ter prepoznavali  simbole. Le-te so prepoznavali tudi pri didaktičnih igrah, kjer so  si razvijali sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem, saj  so reševali miselne izzive v povezavi z naravo.

  

 

Otroci drugega starostnega obdobja so si, starosti ustrezno, oblikovali predstavo o planetu Zemlja. S pomočjo izobraževalnih slikanic in globusa so spoznavali njene značilnosti (oblika, velikost, kontinenti, morja., itd.) in  ta spoznanja utrjevali še z različnimi didaktičnimi igrami.

  

Izvajali smo zanimive dejavnosti povezane s projektom »Pasavček«  in  »Igrivi gozd«. Seznanjali smo se z varnim ravnanjem  v  različnih okoljih (v prometu, gozdu) in izdelali miselne vzorce ter razpredelnice, ob katerih so potekali didaktični pogovori.

 

  

V okviru obogatitvenega programa, smo si ogledali interno lutkovno-igrano predstavo »Čarovnička Mina«, v izvedbi lutkovne skupine  Vrtca Tončke Čečeve, enote Gaberje. Otroci so se seznanjali s pravili primernega vedenja na kulturnem dogodku, hkrati pa so si, ob samem ogledu in ob podoživljanju ogleda,  razvijali sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta.