Home   Neuvrščeni   Umetnost in kultura v vrtcu

Umetnost in kultura v vrtcu

V mesecu  februarju smo  v  vzgojno izobraževalnih temah  postavili v ospredje področje umetnosti  in kulturo.

V vseh oddelkih smo vključili  dejavnosti  iz različnih zvrsti umetnosti: glasbene, plesne, likovne in oblikovalske, dramske in tudi avdio vizualne.  Pri vseh teh dejavnostih smo razvijali otrokove ustvarjalne potenciale, ki se kažejo predvsem v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta in materialov.

    

       

    

  

   

To je bil tudi čas, ko so otroci v okviru kulturnega praznika, pripravili drug drugemu različne nastope, kjer so se predstavili z različnimi plesi, pesmimi ali dramskimi igrami. Pri tem so se učili primernega vedenja ob kulturnih dogodkih  in si seveda krepili samozavest, ko so bili v vlogi nastopajočih. Na ta način so spoznali in doživljali umetnost kot del družbenega in kulturnega življenja.  V oddelkih drugega starostnega obdobja so spoznali  našega velikega pesnika Franceta Prešerna in nekaj njegovih del.

   

  

Poleg ustvarjanja so jim različne zvrsti umetnosti  omogočale tudi  razvijanje sposobnosti pomnjenja, ko so se učili različne pesmi in plese. S poslušanjem  in obnavljanjem različnih pravljic in zgodb, so si širili besedni zaklad in si razvijali sposobnost poslušanja ter pripovedovanja.

   Pri likovnih dejavnostih so se otroci srečali z reprodukcijami in tako spoznavali prva likovna umetniška dela. Ob spodbudi strokovnih delavk so jih opazovali, opisovali njihove značilnosti, detajle in jih sami skušali naslikati. Pri tem so si razvijali sposobnost opazovanja, zaznavanja detajlov,  umetniško predstavljivost in domišljijo z zamišljanjem ter ustvarjanjem. Skupaj s strokovnimi delavkami so pripravili galerijo nastalih likovnih del in se pri tem učili tudi likovnega vrednotenja.

   

Poleg tega, so si imeli otroci možnost ogledati kar nekaj nastopov, ki so jih zanje pripravili starši, ki so se  predstavili z različnimi instrumenti. V okviru obogatitvenega programa pa so si,  v izvedbi interne lutkovne skupine iz enote Hudinja, ogledali igrano predstavo »Izgubljena snežinka«. Vse to je bilo izhodišče in tudi motivacija za njihovo ustvarjanje.

  

Pust je bila priložnost, ko so se srečali s prvimi medkulturnimi razlikami. Spoznali so, da ne našemijo vsi  otroci, nekateri iz osebnih, drugi iz kulturnih razlogov.  Povsem sproščeno  so se vživljali v različne vloge in si pri tem razvijali domišljijo ter iznajdljivost.  Ob medsebojnem druženju  so spoznavali  podobnosti in razlike posameznih mask.

   

  

Strokovne delavke so se trudile, da so otrokom pripravile čim bolj bogato  in raznoliko učno okolje, ki jim je predstavljalo  miselne izzive. Ob tem so si otroci razvijali sposobnost reševanja tehničnih rešitev in spoznavali, da za rešitev določenega problema obstaja več poti (npr.: enak miselni izziv za vse, nastali pa so različni izdelki).