Home   Neuvrščeni   Donacija dela dohodnine za 2019

Donacija dela dohodnine za 2019

POVABILO ZA DONACIJO DELA DOHODNINE 2019

Spoštovani starši in zaposleni!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident RS zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po omenjenem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, med drugim nameni za financiranje splošnih koristnih namenov (nameni, ki se opravljajo v okviru rezidentov RS Slovenije in so registrirani za opravljanje nepridobitnih dejavnosti in jih je zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status oz. določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu).

Vsi posamezniki, ki pričakujete, da boste prejeli informativni izračun dohodnine,  se imate pravico odločiti sami, komu boste namenil ta del dohodnine (0,5 %). Če tega dela dohodnine ne namenite nikomur, ostane v državnem proračunu.

Vrtec v skladu z zakonom teh sredstev ne more zbirati sam, zato smo se odločili za sodelovanje s Skladom 05, kateri je bil ustanovljen z namenom, financiranja, podpore in nudenje finančne podpore vsem, ki delujejo v splošnem interesu (več si lahko preberete na spletni strani

http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe ) in postal njihov pogodbeni partner.

Veseli smo, da ste se starši in zaposleni že v lanskem letu odzvali v velikem številu, Vrtec ta sredstva nameni za vse otroke in sicer za nakup didaktičnih sredstev, ki obogatijo igro otrok.

Vrtec bo tudi za leto 2019 zbiral izjave o doniranju dela dohodnine, zato vabimo vse zainteresirane starše in zaposlene, da ta del dohodnine namenijo preko Sklada 05 za financiranje namena Vrtca Tončke Čečeve. To storite tako, da izpolnite obrazec zahtevek 2019 za namenitev dela dohodnine za donacijo (dobite ga v vrtcu ali na naši spletni strani)  in ga nato oddate vzgojiteljici vašega otroka do 16. 12. 2019.  Zahtevek lahko izpolnite tudi v elektronski obliki na povezavi 

http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/297

Kljub temu, da je na zahtevku kot upravičenec do dela dohodnine označen Sklad 05, bo donacija pripadala Vrtcu Tončke Čečeve, saj je vrtec pri njih voden pod številko, ki je označena v spodnjem desnem kotu zahtevka (2019.O194.238.P297), po kateri Sklad 05 ve, da ste donacijo namenili našemu vrtcu. Vrtec bo zbral vse izpolnjene zahtevke in jih poslal Skladu 05.

Če ste izjavo že izpolnili v preteklih letih, je ni potrebno ponovno izpolnjevati, saj velja do preklica.

Hvala vsem, ki se boste odločili in del dohodnine namenili za financiranje namena, ki ga ima vrtec.

 S spoštovanjem,

 Ravnateljica:Irena Hren