Home   Neuvrščeni   Vpis novincev za šolsko leto 2019/2020

Vpis novincev za šolsko leto 2019/2020

Vpis novincev za šolsko leto 2019/2010                                                                         

Obveščamo vas, da bo VPIS OTROK NOVINCEV za šolsko leto 2019/2020  potekal od 4. do 15. marca 2019, med 8. in 15. uro, na upravi vrtca, Mariborska cesta  43a, Celje.

Vlogo za vpis otroka novinca lahko oddate samo v enega izmed javnih vrtcev v Mestni občini Celje.

Vlogo oddate:

  • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec,
  • starši otroka, ki se nahaja na centralnem čakalnem seznamu, ker zanj niste dobili mesta v vrtcu v šolskem letu 2018/2019, 
  • starši otroka, ki ste vlogo oddali po zaključenem javnem vpisu, ki je potekal marca 2018 (otrok ni na centralnem čakalnem seznamu, pač pa na evidenčnem seznamu vrtca).

 Vloga za vpis bo na voljo na spletni strani in na upravi vrtca od ponedeljka, 4. 3. 2019.

Prosimo, da poleg vloge za vpis izpolnite tudi točkovnik, kateremu je potrebno priložiti naslednja dokazila:

  • zaposleni – potrdilo o zaposlitvi (z žigom in podpisom delodajalca na marec 2019),
  • samostojni podjetniki – izpis iz Poslovnega registra Slovenije, marec 2019,
  • študenti – zadnje potrdilo o vpisu za šol. leto 2018/2019,
  • v primeru invalidnosti enega izmed družinskih članov, pa priložite odločbo pristojne institucije.

Starši lahko vpis opravite osebno na upravi vrtca,  Mariborska 43 a ali pa vlogo z dokazili pošljete po pošti.

POMEMBNO
Starši, katerih otrok že obiskuje Vrtec Anice Černejeve ali Vrtec Zarja in želite otroka vključiti v Vrtec Tončke Čečeve, ne oddate Vloge za novince, temveč na vlogi za stare varovance za šolsko leto 2019/20 (dobite jo pri otrokovi vzgojiteljici), le označite želeni vrtec in vpišite enoto.