Home   Neuvrščeni   Seznam sprejetih in seznam otrok uvrščenih na čakalni seznam za šolsko leto 2019/2020

Seznam sprejetih in seznam otrok uvrščenih na čakalni seznam za šolsko leto 2019/2020

Seznam sprejetih in seznam otrok uvrščenih na čakalni seznam za šolsko leto 2019/2020

Zaključil se je javni vpis novincev za šolsko leto 2019/2020. Vpisne vloge, ki so bile oddane v  času javnega vpisa, je v skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe) in  Pravilnikom o postopku sprejema otrok v javne vrtce v MOC (Ur. l. RS, št. 7/2011 in spremembe) obravnavala komisija za sprejem otrok novincev v Vrtec Tončke Čečeve Celje v torek, 9. 4. 2019. Komisija je na podlagi kriterijev iz točkovnika in podatkov iz vloge, kateri so bili preverjeni pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov, točkovala vloge in oblikovala prednostni vrstni red tako, da je razvrstila vse vpisane otroke po številu doseženih točk od najvišjega do najnižjega števila.

Vrtec je po seji komisije odločil (glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom), koliko otrok, ki izpolnjujejo pogoj za vstop v vrtec s septembrom 2019, bo sprejetih v posamezno enoto vrtca. Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec, so se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstili na čakalni seznam.

Po preteku roka za ugovor, ki ga lahko vložijo starši novincev, če presodijo, da so bili kriteriji nepravilno upoštevani, bodo starši sprejetih otrok pozvani k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

Sezname sprejetih otrok novincev in seznam čakajočih, si lahko ogledate na spodnjih povezavah

seznam-sprejetih-otrok-novincev-za-solsko-leto-2019-2020

cakalni-seznam-vrtca-toncke-ceceve-za-solsko-leto-2019-2020

Veljavnost čakalnega seznama Vrtca Tončke Čečeve je do vzpostavitve Centralnega čakalnega seznama javnih vrtcev v MOC.