Home   Neuvrščeni   Delovanje vrtca od 1. 6. 2020 dalje

Delovanje vrtca od 1. 6. 2020 dalje

OBVESTILO STARŠEM OB SPROŠČANJU  UKREPOV v povezavi s pojavom koronavirusa – (SARS-CoV-2) od 1. 6. 2020 dalje

Iztekel se je drugi teden od ponovnega odprtja vrtca. Zadovoljni smo, da smo kljub izvajanju številnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, uspeli s skupnimi močmi narediti vrnitev nazaj v vrtec kot prijetno izkušnjo za otroke, kot tudi za starše in zaposlene. Otroci so bili veseli ponovnega srečanja z vrstniki in strokovnimi delavci. V vrtec se je z 18. 5. 2020 vrnilo okoli 50 % otrok.

Večina ostalih otrok pa se v vrtec vrača s 1. 6. 2020, ko nastopi preklic epidemije, ki ga je 14. 5. 2020 razglasila Vlada RS. Prejeli smo tudi okrožnico MIZŠ, v kateri vrtcem sporočajo, da lahko nadaljujemo s postopnim rahljanjem ukrepov, vendar še naprej skrbimo za varno delovanje ob ustreznih higienskih ukrepih NIJZ za preprečevanje okužb.

Na osnovi okroznice vas obveščamo, da bodo s 1. junijem 2020 začele delovati vse enote po poslovalnem času, ki je veljal pred zaprtjem vrtca. Od 1. 6. 2020 dalje se izvaja tudi izmensko delo v oddelkih na enoti Gaberje ter dodatna strokovna pomoč za otroke s posebnimi potrebami.

Glede na priporočila priporocila-nijz pa bodo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela še vedno veljali določeni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe.

 Za zaščito otrok in zaposlenih je potrebno, da pripeljete le zdrave otroke. Pri prvem prihodu otroka nazaj v vrtec, oddajte strokovni delavki izjavo, da je otrok zdrav.

Starši morate pri prihodu v vrtec še vedno dosledno upoštevati higieno rok in kašlja, varnostno razdaljo in druga priporočila NIJZ. Pri vstopu v vrtec si razkužite roke. Na vseh enotah vrtca nimamo prostorskih pogojev, ki bi dopuščali ohranjanje varnostne razdalje do drugih oseb, zato staršem predlagamo, da v vrtcu uporabljajo zaščitno masko.

Število otrok v oddelkih se bo s 1. 6. 2020 povečalo, zato bo temu prilagojena organizacija dela. Pri prihodu otrok in odhodu otrok iz vrtca, ko je prisotnost otrok še nizka, bomo zopet izvajali zbiranje oz. oddajanje otrok v dežurnih igralnicah. Poslovalni čas oddelkov bomo poskušali prilagodili potrebam staršev ter na ta način zagotavljali, da se bodo otroci čim manj mešali z otroci iz drugih oddelkov. Iz tega razloga vas prosimo, da se držite ure prihoda oz. odhoda otroka iz vrtca, ki ste jo navedli pri prijavi ob ponovnem odprtju vrtca. Tem podatkom bomo prilagodili delovni čas strokovnih delavcev v oddelku.

V vrtcu bomo še naprej dosledno izvajali zahteve zdravstveno-higienskega režima (razkuževanje, čiščenje, higiena rok, kašlja, itd.). Večino vzgojno-izobraževalnega dela bomo izvajali na prostem, če bo to dopuščalo vreme. Pri igri na prostem bo otrokom ponovno dopuščena uporaba igral pod določenimi varnostnimi ukrepi. V izvedbeni kurikul pa do konca šolskega leta ne bomo vključevali obogatitvenih dejavnosti in oblik sodelovanja z okoljem.

Starši, ki se še ne boste odločili pripeljati otroka v vrtec, boste oproščeni plačila vrtca vse do konca junija 2020.

 Zahvaljujemo se vam za dosedanje zaupanje ter izkazano razumevanje in strpnost.

S spoštovanjem,

Irena Hren, ravnateljica