Home   Neuvrščeni   Izdaja odločb o karanteni

Izdaja odločb o karanteni

OBVESTILO – izdaja odločb za otroke, ki jim je bila odrejena karantena

Starše otrok, ki so od Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejeli obvestilo, da je bila otroku odrejena karantena, ker je bil v vrtcu v neposrednem stiku s strokovno delavko, pri kateri je bila potrjena okužba s koronavirusom, obveščamo, da Ministrstvo za zdravje izda za otroke odločbo. Starši jo boste prejeli na domač naslov z navadno, priporočeno pošto v roku 14 dni od odreditve karantene.

Na Ministrstvu za zdravje so povedali, da lahko starši, ki bi odločbo potrebovali prej, pošljejo na e-naslov karantena.mz@gov.si  prošnjo, da jim odločbo pošljejo  po elektronski pošti. Ob tem morate starši prošnji priložiti še fotografijo osebnega dokumenta osebe, ki ji je bila odrejena karantena (v vašem primeru je to skeniran osebni dokument otroka, ki mu je bila odrejena karantena).

Če kljub temu menite, da boste odločbo dobili prepozno, da bi lahko z njo upravičili odsotnost z dela pri delodajalcu, nam prosim sporočite, da vam v sodelovanju z Mestno občino Celje izdamo potrdilo o upravičenem izostanku z dela, zaradi dodelitve karantene vašemu otroku.

 Še enkrat se vam zahvaljujemo za vso podporo in razumevanje ob nastalem dogodku ter vas lepo pozdravljamo.

 Irena Hren, ravnateljica,                                                                                                  Vrtec Tončke Čečeve Celje