Home   Neuvrščeni   Donacija dela dohodnine

Donacija dela dohodnine

DONACIJA DELA DOHODNINE

Spoštovani starši in zaposleni !

Obvestili so nas, da je Sklad 05, s pomočjo katerega smo vas v preteklih letih povabili k donaciji dela dohodnine za vrtec, prenehal z izvajanjem programa.

Sklad 05 je marca 2019 (zaradi spremenjene zakonodaje) zaprosil na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v oktobru 2020 prejel sklep, s katerim mu je ministrstvo status zavrnilo. Tako po 8 letih uspešnega izvajanja programa Sklad 05 za leto 2020 ni umeščen na listo upravičencev za pridobitev dohodnine za dohodninsko leto 2020.

Iz tega razloga vas obveščamo, da izberete drugo institucijo, kateri želite nameniti 0.5 odstotka svoje dohodnine. Če tega dela dohodnine ne namenite nikomur, ostane v državnem proračunu. Čas za  spremembo vaše odločitve glede namenitve dela letošnje dohodnine je do 31. 12. 2020.

Iskreno se vam zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in donacijo dela dohodnine v preteklih letih za Sklad Vrtca Tončke Čečeve.