Home   Izvedbeni kurikul   Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti


DODATNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Dodatne dejavnosti, ki jih ponuja vrtec, potekajo izven izvedbenega kurikula vrtca. Izvajajo jih zunanji izvajalci, namenjene pa so otrokom, ki so vključeni v vrtec. Starši se za vključitev otroka v dodatno dejavnost odločijo po lastni presoji. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa in jo financirajo starši sami.

Ponudbo dodatnih dejavnosti smo oblikovali glede na pobude staršev. V šolskem letu 2017/2018 se kot dodatna dejavnost izvaja:

- jezikovna urica ” Angleščina” (v vseh enotah vrtca) in

- gibalna dejavnost “Žogarija” (na enoti Hudinja in Center).