Home   Izvedbeni kurikul   Projekti

Projekti

line]

NAČRTOVANI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Vsako šolsko leto tečejo v okviru izvedbenega kurikula vrtca različni projekti. V šolskem letu 2017/2018 bomo izvajali naslednje projekte:

  • Igriva arhitektura v vrtcu,
  • Varno s soncem,
  • Zdravje v vrtcu,
  • Varno v prometu / Pasavček
  • Ohranjamo naravo,
  • Bralček,
  • Razigrani gozd,
  • Značilnost mojega kraja,
  • Nogometni vrtec.
  • OBJEM- bralna pismenost.