Home   Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši

Seznanjanje staršev z izvedbenim kurikulom vrtca in oddelka

Ob vhodu v vsako igralnico je oglasna deska za starše. Na njej najdete podatke o poslovalnem času oddelka, ime in priimek strokovnih delavk v oddelku in njihov delovni čas ter termin, ki je dogovorjen za izvajanje pogovorne ure s starši. Na oglasnih deskah se s pomočjo fotografij iz dejavnosti, izdelkov otrok ter zapisov vzgojiteljic predstavljajo vsebine, ki potekajo v okviru vzgojno-izobraževalne teme, ki se izvaja v oddelku.

Pogovorne ure o počutju in napredku otroka

Pogovorne ure so namenjene individualnemu pogovoru staršev z vzgojiteljico o počutju in razvojnem napredku otroka. Potekajo enkrat mesečno v popoldanskem času izven delovne obveze vzgojiteljice v oddelku.  Starši se skupaj z vzgojiteljico na 1. roditeljskem sestanku dogovorite za termin, ki bo namenjen izvajanju individualnih pogovornih ur.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki so skupna oblika, namenjena vsem staršem v oddelku. Roditeljske sestanke načrtujemo v vrtcu, lahko pa se skličejo tudi na pobudo staršev v oddelku  ali sveta staršev.

V šolskem letu 2019/2020 imamo v okviru LDN načrtovane naslednje vsebine roditeljskih sestankov:

  • avgust: Roditeljski sestanek za starše otrok novincev,
  • september/oktober: 1. roditeljski sestanek oddelka,
  • januar/februar: 2. roditeljski sestanek s strokovno temo.

Druge oblike sodelovanja s starši

Načrtovane prireditve za starše in širšo javnost:

  • oktober 2019: Jesenski dan s starši
  • januar 2020: vrtec za starše – strokovno predavanje
  • marec 2020: Marčevski dan za starše
  • april – maj 2020: javna prireditev vrtca v Narodnem domu: “Mozaik petja in plesa”
  • junij 2020: Dan s starši