Home   O vrtcu   Centralni čakalni seznam za 2019/2020

Centralni čakalni seznam za 2019/2020

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je 13. 2. 2020, v Vrtcu Tončke Čečeve zasedala komisija za sprejem otrok novincev ter pregledala vse vloge  evidenčno vpisanih otrok. V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe) in s Pravilnikom o postopku sprejema otrok v javne vrtce Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 7/2011 in spremembe) je komisija oblikovala čakalni seznam vrtca.

Mestna občina Celje je z dnem 17. 2. 2020 pooblastila javne vrtce MOC, skladno z določili veljavnega Pravilnika o postopku sprejema otrok v javne vrtce  MOC, da združimo oblikovane čakalne sezname vrtcev (Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja) v centralni čakalni seznam za šolsko leto 2019/2020, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Za dodatne informacije lahko pokličete pomočnico ravnateljice Darinko Belak na tel. št. 03/425 70 30 ali 03/425 70 36.

Otroci se vključujejo v vrtec s čakalnega seznama glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku (20. b člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 36/2010).