Home   O vrtcu   Sklad vrtca

Sklad vrtca


Program dela sklada Vrtca Tončke Čečeve za šol. leto 2018/2019

Člani UO sklada vrtca  smo na 1. redni seji, ki je bila 11. 12. 2018 na enoti Gaberje, oblikovali in pripravili program aktivnosti za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za šolsko leto 2018/1019.

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2018/2019:

  • zbiranje starega papirja po vseh enotah našega vrtca,
  • zbiranje sredstev s prostovoljnim prispevkom na posebni položnici,
  • povabilo poslovnih partnerjev k doniranju finančnih ali materialnih sredstev,
  • ponudba raznovrstnih novoletnih izdelkov vzgojiteljic in staršev za prostovoljni prispevek,
  • povabilo staršem in drugim obiskovalcem vrtca k donaciji dela dohodnine,
  • ponudba prigrizkov in napitka na skupnih srečanjih otrok in staršev v mesecu oktobru in juniju v zameno za prostovoljne prispevke.

 Zbrana sredstva v sklad vrtca, bodo namenjena plačilu stroškov za individualna darila, katere otroci odnesejo domov in kritju stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Predsednica UO sklada vrtca: Marina Železnik