Home   Archive by category 'Neuvrščeni' (Page 5)

Kategorija: Neuvrščeni

Zemljina na otroških igriščih

Spoštovani starši! Na spodnjih povezavah, si lahko preberete povzetek, ki ga je pripravil vrtec po sestanku, ki ga je 25. 9. 2019 sklicalo Ministrstvo za okolje in prostor v zvezi z zamenjavo zemljine na igriščih javnih vrtcev v Celju ter obvestilo za javnost, ki ga je pripravila Mestna občina Celje. obvestilo-za-starse-po-sestanku-25-9-2019 sporocilo-mestna-obcina-celje-za-javnost    


Obvestilo MOC – zemljine na igriščih vrtca

Obvestilo! Sanacija igrišča ob Vrtcu Tončke Čečeve, enota Hudinja, je zaključena. Več v prispevku: Sanirano igrišče vrtca na Hudinji bo v ponedeljek spet odprto24112017 Obvestilo! MOC je objavila obvestilo za javnost o predvidenih sanacije otroških igrišč ob javnih vrtcih v MOC, ki si ga lahko preberete tukaj  Mestna občina Celje bo zamenjala zemljino na skoraj vseh igriščih celjskih javnih vrtcev  


Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v naš vrtcu so otroci pri zajtrku okušali slovensko pridelano hrano in s tem obeležili dan slovenske hrane. To je bil le eden izmed dogodkov v vrtcu, saj so otroci v okviru izvedbenega kurikula izvajali tudi druge dejavnosti, s pomočjo katerih so se seznanjali, zakaj je pomembno, da uživamo lokalno pridelano hrano in kako to vpliva na zdravje ter spoznavali kulturo okolja (čebelarstvo,
Podrobneje »


Množični tek otrok

Množični tek otrok v Sloveniji! Vrtec Tončke Čečeve se je pridružil akciji Atletske zveze Slovenije in sodeloval v izvedbi monožičnega teka otrok v Sloveniji, katerega namen je spodbujati otroke k atletskim korakom  in ozaveščanje pomena zdravega načina življenja. Otroci so se skupaj s strokovnimi delavkami pripravljali več dni. Skupaj so se pogovarjali o tem, zakaj tečemo,  kako se po teku počutimo ter skozi aktivnosti
Podrobneje »


Nogometni vrtec

Projekt “Nogometni vrtec” Nogometna zveza Slovenije je v šolskem letu 2016/17 pričela izvajati program Nogometni vrtci, ki je namenjen otrokom starosti 5 in 6 let. Za sodelovanje na območju MNZ Celje je bil izbran Vrtec Tončke Čečeve – enota Hudinja. V vrtcu smo se z veseljem odzvali povabilu  in sodelovali v projektu. V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije in nogometnim klubom iz bližnje okolice
Podrobneje »


Družbeno okolje, ki nas obdaja

Družbeno okolje, ki nas obdaja V mesecu marcu smo pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih dajali poudarek dejavnostim  s  področja družbe. Izhajali smo iz družine ter pri tem spoznavali različne oblike družin in družinskih skupnosti. Ob pogovorih o svoji družini, iskanju informacij o družinah tudi po spletu in simbolnih igrah »dom« ter obiskih posameznih družinskih članov v vrtcu (mati z dojenčkom, dedki, babice…), smo ugotavljali vloge posameznih
Podrobneje »


Umetnost in kultura v vrtcu

V mesecu  februarju smo  v  vzgojno izobraževalnih temah  postavili v ospredje področje umetnosti  in kulturo. V vseh oddelkih smo vključili  dejavnosti  iz različnih zvrsti umetnosti: glasbene, plesne, likovne in oblikovalske, dramske in tudi avdio vizualne.  Pri vseh teh dejavnostih smo razvijali otrokove ustvarjalne potenciale, ki se kažejo predvsem v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta in materialov.                          To je
Podrobneje »


Z igro in učenjem do matematične pismenosti

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic smo izkoriščale vsakodnevne situacije, da smo  z otroki spoznavale in utrjevale matematične predstave in pojme (poimenovali barve oblačil, velikost, dele telesa, smeri levo,desno, prepoznavali različne matematične oblike v  predmetih, ki nas obdajajo, ob obrokih hrane utrjevali pojme mnogo, malo, manj, več, gosto, redtko …, pri vsakodnevnih  opravilih preštevali (osebe, predmete …) in pri tem uporabljali glavne in vrstilne števnike, v različnih situacijah
Podrobneje »


Donacije dela dohodnine – povabilo

Spoštovani starši! V teh dneh vas strokovne delavke vabijo k donaciji dela dohodnine za naš vrtec. Da boste bolje razumeli, kakšen je naš namen, si prosim preberite spodnjo razlago: Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident RS zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerejene po omenjenem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, med drugim nameni za financiranje
Podrobneje »


Pozdrav v novo šolsko leto

Spoštovani starši! Novo šolsko leto je tu. Pred nami so novi izzivi, novi in že znani otroci. Pisan mozaik podobnosti, različnosti  in pričakovanj, ki jih s seboj prinese vsako novo šolsko leto. Zaposleni smo v vizijo vrtca zapisali, da želimo biti vrtec odprtih dlani in oči, bivališče igre in učenja, medsebojnega zaupanja ter skupne uspešnosti. Z vsakim šolskim letom se zato trudimo, da so
Podrobneje »