Home   Archive by category 'Neuvrščeni' (Page 6)

Kategorija: Neuvrščeni

Naravoslovje v vrtcu

Z opazovanjem in raziskovanjem neposredne okolice vrtca ter drugega bližnjega okolja (park, travnik, gozd, itd.) smo spoznavali živo in neživo naravo ter pridobivali izkušnje o njenem spreminjanju. Učili smo se, kako lahko sami vplivamo nanjo, ko jo urejamo: grabimo, sejemo, sadimo, zalivamo… Spoznavali smo lastnosti vode, zvoka, svetlobe in različne vremenske pojave.       V igralnicah so nastajali različni kotički »narave«, kjer so otroci
Podrobneje »


Utrinki s slavnostne prireditve vrtca

V četrtek, 17. 3. 2016 je v Narodnem domu Celje potekala slavnostna prireditev ob 70-letnici Vrtca Tončke Čečeve. Nastopile so otroške glasbeno- plesne skupine in otroški pevski zbori z enot vrtca. Prireditve se je udeležil tudi župan MOC, gospod Bojan Šrot, ki nam je v svojem pozdravnem govoru izrekel čestitke ob jubileju. Nekaj utrinkov s prireditve si lahko ogledate na spodnjih fotografijah:          
Podrobneje »


Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcu

V mesecu februarju smo v vrtcu dali večji poudarek dejavnostim s področja kulturno-umetnostne vzgoje. Vzgojiteljice so skozi različne dejavnosti pri otrocih razvijale sposobnost opazovanja, doživljanje lepega, ustvarjalnost ter sposobnost vrednotenja estetskih kvalitet. Otroci so se seznanjali s širšo družbo in kulturnimi dogodki ter z opazovanjem in pogovorom spoznavali kulturne znamenitosti lokalne in širše skupnosti.    Praznovanje pusta ni bilo osredotočeno samo na pustni torek,
Podrobneje »


Dogodki v mesecu decembru

Predpraznično vzdušje v mesecu decembru v vrtcu Otroci so izdelovali različne izdelke: zelene in suhe aranžmaje, risbice, pogrinjke…, s katerimi so okrasili prostore in v vrtcu pričarali predpraznično vzdušje. Pri ustvarjanju so imeli možnost spoznavanja, raziskovanja in eksperimentiranja z različnimi materiali in predmeti. Spoznavali in preizkušali so različne tehnike, si razvijali ročne spretnosti in svojo domišljijo.       V procesu igre, raziskovanja in učenja
Podrobneje »


Dogodki v mesecu novembru

 Dogodki, ki so zaznamovali mesec november V okviru projekta »Igrivi gozd«, smo odšli v bližnji gozd in spoznavali njegove značilnosti: kaj je zanj značilno, kaj vse  raste v njem, katere živali živijo v gozdu, kaj vse slišimo, vonjamo, itd. Gozd smo doživljali z vsemi čutili: vidom, vonjem, sluhom in tipom. Učili smo se tudi varnega vedenja v gozdu.    Odzvali smo se na povabilo
Podrobneje »


Utrinki z oktobrskega dogajanja v vrtcu

Utrinki meseca oktobra Za razvoj porajajoče se pismenosti, so si otroci vseh starostnih skupin, razvijali grafomotorične sposobnosti, koordinacijo in občutek za zapolnjevanje prostora, tako da so z različnimi likovnimi  tehnikami in sredstvi  slikali na velike pole papirja.    Za razvoj porajajoče se pismenosti smo se igrali različne didaktične igre za prepoznavanje oblik, povezovanje in obrisovanje. Otroci si pri tem razvijajo sposobnost zaznavanja, opazovanja, povezovanja 
Podrobneje »


Dogodki v mesecu septembru

Utrinki septemberskega dogajanja v vrtcu Z različnimi igrami in igralnimi dejavnostmi za medsebojno spoznavanje in navezovanje  socialnih stikov,  smo pri otrocih razvijali občutek varnosti, sprejetosti in zaupanja. Preko igre smo vzpostavljali interakcije med otroki in odraslimi.        Ob plakatih in miselnih vzorcih smo ob didaktičnih pogovorih z odraslo osebo spoznavali in dojemali medsebojne podobnosti in različnosti.     V konkretnih vsakodnevnih situacijah, smo skupaj
Podrobneje »


Vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev

VPOGLED V PODATKE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV Spomnili bi vas radi, da se je s spremembami in dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UR. l. RS; št. 99/2013) spremenil 33. člen zakona, ki določa, da staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta (prej je bila ta pravica vezana na koledarsko leto). V izogib nejasnostim in, da starši
Podrobneje »