Home   Kontakt

Kontakt

 

Kontaktni podatki

Vrtec Tončke Čečeve
Mariborska 43, 3000 Celje
T: 03 / 425 70 30
F: 03 / 425 70 40
E: vrtec.toncke.ceceve@siol.net
W: www.vrtec-toncke-ceceve.si

Vodstvo in uprava

Naslov uprave: Mariborska cesta 43, Celje
Telefon
: 03 / 425 70 30, faks: 03 / 425 70 40
Splošne informacije: Blanka Godnik Andrejaš
Ravnateljica
: Irena Hren
Pomočnici ravnateljice: Darinka Belak, tel. št. 03/425 70 36
                                         Marina Železnik, tel. št. 03/428 25 80
Svetovalna delavka: Alenka Štadler, tel. št. 03/425 70 44
Računovodstvo: Marjana Lisec, tel. št. 03/425 70 35
Plačila staršev: Simona Cerovšek, tel. št. 03/425 70 34

Enote vrtca

Enota GABERJE, Mariborska 43, Celje Telefon: 03 / 425 70 30   podrobneje
Enota CENTER, Kocenova 10, Celje Telefon: 03 / 428 25 80   podrobneje
Enota ALJAŽEV HRIB, Celestinova 1a, Celje Telefon: 03 / 548 38 60   podrobneje
Enota LJUBEČNA, Kocbekova cesta 40a, Ljubečna  Telefon: 03/ 546 13 16   podrobneje
Enota HUDINJA, Ul. Frankolovskih žrtev 38, Celje  Telefon: 03/425 70 80

Kontaktni obrazec