Home   Izvedbeni kurikul   Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti


OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA

Izvedbeni kurikul vrtca popestrimo tudi z obogatitvenimi dejavnostmi, ki se od rednih razlikujejo po tem, da nudijo še pestrejšo ponudbo dejavnosti za otroke. Vsebina in obseg obogatitvenih dejavnosti se prilagajata razvojnim sposobnostim otrok v posameznem oddelku.

Del stroškov, ki nastanejo pri izvedbi obogatitvenih dejavnosti se krije iz redne dejavnosti, del pa iz sklada vrtca (avtobusni prevozi, vstopnice za zunanje predstave, strošek daril, razvijanje fotografij, itd.).

Obogatitvene dejavnosti vrtca zajemajo:

  • ogled 3 internih lutkovnih predstav,
  • ogled 1 eksterne lutkovne predstave,
  • 2 izleta z avtobusom (zimski in spomladanski),
  • obisk kulturne ustanove v MOC,
  • delavnice z določenim številom srečanj,
  • individualna darila za otroke v času pred božično – novoletnimi prazniki,
  • foto album iz dejavnosti otroka v vrtcu in fotografijo skupine,
  • plavalni tečaj.