Home   Enota LJUBEČNA

Enota LJUBEČNA

KOCBEKOVA CESTA 40a, LJUBEČNA

Za organizacijo dela na enoti je zadolžena vodja enote, Nataša Kalšek.

Telefon na enoti: 03/ 546 13 16

Vrtec vpisuje otroke od 1 do 6 leta.

 

Posebnosti enote:

  • enota je vrtec s štirimi oddelki otrok,
  • izvaja dnevni dopoldanski 6 – 9 urni program,
  • poleg zakonsko obveznih programov ponujamo še obogatitvene dejavnosti: krožke, izlete, predstave  za otroke, itd.,
  • poslovni čas enote: od 6.00 do 16.30.