Home   O vrtcu   Sklad vrtca

Sklad vrtca


Program dela sklada Vrtca Tončke Čečeve za šol. leto 2019/2020

Člani UO sklada vrtca  smo na 1. redni seji, ki je bila 12. 11. 2019 na enoti Gaberje, oblikovali in pripravili program aktivnosti za pridobivanje sredstev v sklad vrtca za šolsko leto 2019/2020.

Sprejet je bil naslednji program dela sklada vrtca za šolsko leto 2019/2020:

  • zbiranje starega papirja po vseh enotah našega vrtca;
  • zbiranje sredstev s prostovoljnim prispevkom na posebni položnici;
  • povabilo poslovnih partnerjev k doniranju finančnih ali materialnih sredstev;
  • ponudba raznovrstnih novoletnih izdelkov vzgojiteljic in staršev za prostovoljni prispevek;
  • povabilo staršem in drugim obiskovalcem vrtca k donaciji dela dohodnine;
  • ponudba prigrizkov in napitka na skupnih srečanjih otrok in staršev v mesecu oktobru in juniju v zameno za prostovoljne prispevke;
  • izvedba lutkovne predstave za otroke v popoldanskem času, namesto vstopnine prostovoljni prispevek v sklad vrtca.

 Zbrana sredstva v sklad vrtca, bodo namenjena plačilu stroškov za individualna darila, katere otroci odnesejo domov in kritju stroškov, ki nastanejo v okviru izvedbe obogatitvenih dejavnosti vrtca in predstavljajo obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.

Predsednica UO sklada vrtca: Marina Železnik